Skip to content

International Men’s Day – Nemzetközi Férfi Nap

Being born still in the communist regime, women’s day had always a negative undertone in my mind. If ever anyone wished me well or gave me a flower, chocolate, whatever, for this occasion, I thanked as sincere as I could, but smiling was a great challenge. And I hate dianthuses. Moving to Belgium showed an other side of the story. Here this day is nothing more than it meant to be. A day when men show that they appreciating women. No mandatory flower, but a hearty goodwill, and the world turns again.

Yesterday evening my daughter asked me when is the men’s day? Well, father’s day came to my mind, but no men’s day (now I have checked: according to google the 19th of November is the day). She said that it is just not fair, men not worse then us, so we should celebrate them just as well. My first thought was to explain that with this day the men wished to show us that they appreciate our efforts and consider us valuable. But in her mind it never ever even occurred she is less or more or whatever. She consider herself not more, nor less, because of her gender. So to resolve this unbalance she proclaimed that today, the 12th of March will be the international Men’s Day!, and she bought a box of chocolate to her father. In the morning, the first thing was to celebrate her father, as the most important man in her life.

And indeed, she is as she is, f**kin’ PERFECT!


Köszönhetően annak, hogy még a kommunizmus utolsó éveiben nevelkedtem, a (Nemzetközi) Nőnap mindig is valamiféle negatív felhanggal társult a gondolataimban. Ha bárki is kifejezte jókívánságait eme jeles nap alkalmából, netán csokoládéval, vagy virággal próbált kedveskedni, mindig igyekeztem illendően megköszönni, de a mosolygás komoly kihívás volt. És azóta is kifejezetten utálom a szegfűt. Belgiumba költözvén megismertem a történet egy másik oldalát is. Itt ez a nap semmivel sem több, mint aminek szánták. Egy nap, amikor a férfiak kimutatják a hölgyek felé a tiszteletüket. Nincs kötelező virág, csak egy szívből jövő odafigyelés és a világ forog tovább.

Egy nappal később a kislányom megkérdezte, mikor van a férfiak napja? Apák napja jutott csak eszembe, de külön férfiak napja nem (utólag megnéztem a neten, November 19-e a hivatalos Férfi Nap, de ez a történeten nem változtat). A reakciója az volt, hogy ez így nem igazságos, a férfiak semmivel sem rosszabbak, mint mi, igazan megünnepelhetnénk őket is. Első reakcióm az volt, hogy elmagyarázom a nők helyzetét a múltban – gyakran még a jelenben is – és hogy ez egy fajta törekvés a nők értékeinek kiemelésére. De aztán mégsem tettem: az ő fejében egyszerűen meg sem fordult, hogy ő kevesebb, több, vagy egyszerűen más lenne, mint az ellenkező nem. Hogy feloldja ezt a helyzetet, kijelentette, hogy másnap, március 12-e legyen a Nemzetközi Férfi Nap! És vett egy doboz csokit a papájának. Reggel ez első dolga volt megünnepelni őt, a legfontosabb férfit az életében.

És Ő pont így tökéletes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *